HOME      • SLUŽBY     PRODUKTY     www      KONTAKT
SERVICES
  PROFESIONÁLNA SERVISNÁ ČINNOSŤ
SERVICES
  PROFESIONÁLNA SERVISNÁ ČINNOSŤ
SLUŽBY
SLUŽBY
procesu a nevyhnutným predpokladom rozvoja samotnej profesionálnej

osobnosti . Všetky druhy úkonov spojené so servisom techniky zaisťujeme

kvalifikovaným prístupom, na základe školení, osvedčení, certifikátov a v

neposlednom rade na základe dlhoročných skúsenosti.
Zameriavame sa na neustále skvalitňovanie služieb,

ktoré poskytujeme svojim zákazníkom. Priebežné

skvalitňovanie jednotlivých činností  je súčasťou tohto
Copyright © 2010 by "ABROK"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: abrok@abrok.sk
SERVIS PC TECHNIKY
SERVIS PC TECHNIKY
SERVIS ZDRAV. TECH.
SERVIS ZDRAV. TECH.
OBNOVA DÁT Z HDD
OBNOVA DÁT Z HDD