HOME      • SLUŽBY     PRODUKTY     www      KONTAKT
SERVIS
  ZDRAVOTNICKEJ TECHNIKY
SERVIS
  ZDRAVOTNICKEJ TECHNIKY
< Späť
< Späť
               Služby v zdravotníctve a zameranie v ňom je vyprofilované na dodávky, montáž a servis zariadení hlavne v odbore stomatológie. Svoje služby však ponúkame aj v iných odboroch lekárstva. Prvoradým cieľom je ponúkať zákazníkom komplexné služby zahŕňajúce poradenstvo, návrhy riešení, dodávku, montáž a inštaláciu vybraných tovarov a služieb, vrátane záručného a pozáručného servisu - a to všetko na vysokej profesionálnej úrovni o čom svedčí aj dokladovaná odborná spôsobilosť, certifikátmi a osvedčeniami:
Copyright © 2010 by "ABROK"  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: abrok@abrok.sk
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti                         Certifikát PLANMECA, Helsinky, FI                         Certifikát CHIRANA, Piešťany, SK
726/97-V/06 - elektrotechnik
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti                         Certifikát NOUVAG, Konstanz, Swiss                         Certifikát MYRAY, Imola,Italy
na činnosti vedúce k ožiareniu
Osvedčenie Ustavu radiačnej ochrany
o odbornej priprave
na činnosti vedúce k ožiareniu